Επαγγελματικός ήχος

Επαγγελματικός ήχος

Ο “σωστός” ήχος δεν είναι πάντα το αποτέλεσμα της εφαρμογής του ίδιου εξοπλισμού σε διαφορετικούς χώρους. Η κάθε λύση πρέπει να προσαρμόζεται στη διαμόρφωση του χώρου και τα υλικά κατασκευής του, στο μέγεθος του χώρου και στο είδος της χρήσης του.

Στην “Τεχνολογική Συστημάτων” θα αναλάβουμε το απαιτητικό έργο της μέτρησης του χώρου, της αποτύπωσης των ιδιαιτεροτήτων του και της μελέτης για την άρτια ηχητική κάλυψη κάθε χώρου.

Είτε πρόκειται για αίθουσες συνεδριάσεων, για συστήματα ανακοινώσεων (PA) σε ενιαίους ή διαφορετικούς χώρους, για χώρους εκδηλώσεων, για όποια επιθυμητή χρήση, θα χρησιμοποιήσουμε τον κατάλληλο συνδυασμό τεχνολογιών και συσκευών, για να εξασφαλίσουμε το ιδανικό αποτέλεσμα άψογης ακουστικής, χωρίς τα ενοχλητικά φαινόμενα αντήχησης.

Στις αίθουσες συναντήσεων όπου υπάρχει η ανάγκη τηλεδιασκέψεων, ο κάθε ομιλητής θα ακούγεται καθαρά χωρίς να παρατηρούνται παύσεις και παράπλευροι ενοχλητικοί ήχοι από μετακινήσεις μικροφώνων.

Επιπρόσθετα, για σεμινάρια, διαλέξεις ή άλλες περιπτώσεις που απαιτούν συμμετοχή του κοινού, οι σύγχρονες και εξελιγμένες διαθέσιμες λύσεις ασύρματων μικροφώνων, θα αυξήσουν τη συμμετοχή των παρισταμένων, θα επιταχύνουν τη διάδραση και θα συμβάλουν στην επιτυχία οποιασδήποτε εκδήλωσης με τα υψηλότερα επίπεδα ποιότητας.

 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

 

Μόνιτρος- Τεχνολογική Συστημάτων
Βιντεοπροβολείς - Τεχνολογική Συστημάτων
Συστήματα ήχου - Τεχνολογική Συστημάτων

Τεχνολογική Συστημάτων Α.Ε.

Πιστοποιημένη κατά ISO

Ακολουθήστε μας

Technologia twitterTechnologia facebookTechnologia youtubeTechnologia linkedinTechnologia instagram