Υβριδική Εργασία: Τι είναι και πως υλοποιείται

Tips για τηλεδιάσκεψη style=

Καθώς η πανδημία COVID-19 τροποποιεί τις εργασιακές πρακτικές και την στάση των εργαζομένων, αναδύεται ένα νέο μοντέλο που “λύνει τα χέρια” στις εταιρείες που απασχολούν πολλούς εργαζόμενους, και όχι μόνο.


Το υβριδικό μοντέλο εργασίας (Hybrid Work) σηματοδοτεί την εποχή της ευελιξίας , αφού εμπεριέχει την εξ’ αποστάσεως μαζί με την δια ζώσης μορφή εργασίας. Οι εργαζόμενοι, δηλαδή, μπορούν να επισκέπτονται τον χώρο του γραφείου, συνδυάζοντας την εργασία από το σπίτι. Μάλιστα, σύμφωνα με την παγκόσμια μελέτη «Resetting Normal: Defining the New Era of Work», ένα μεγάλο ποσοστό (53%) των εργαζομένων - 61% το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα- αποζητά το υβριδικό μοντέλο εργασίας θεωρώντας πως ανταποκρίνεται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες που έχει επιφέρει η πανδημία αφού συνδυάζει τα πλεονεκτήματα και των δύο μοντέλων.

Στην ίδια έρευνα, στην οποία συμμετέχουν 25 χώρες -μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα- και 15.000 άτομα που απασχολούνται σε θέσεις υπαλλήλων γραφείου, δήλωσαν πως το υβριδικό μοντέλο εργασία δεν φαίνεται να έπληξε την παραγωγικότητα τους, με το 82% των ερωτηθέντων να αισθάνονται το ίδιο παραγωγικοί ή περισσότερο από πριν (85% το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα).


Τροποποίηση εργασιακού χώρου για υβριδική εργασία:

1) Διαμορφώστε την κατάλληλη πολιτική για την εταιρεία σας.

Η εφαρμογή μιας υβριδικής πολιτικής στοχεύει στην παροχή κατευθυντήριων γραμμών που μπορούν να ακολουθήσουν οι εργαζόμενοι. Χρειάζεται να είναι ξεκάθαρο στους εργαζομένους το πλάνο που θα καθορίζει ποιός δουλεύει από το σπίτι και ποιές μέρες, ώστε να επέρχεται η σωστή και παραγωγική επίτευξη του υβριδικού μοντέλου και να οργανώνονται οι αρμοδιότητες των υπαλλήλων.

2) Αναδιαμορφώστε τον χώρο του γραφείου.

Σημαντικό μέτρο ασφαλείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας αποτελεί η απόσταση μεταξύ των εργαζομένων. Με το υβριδικό μοντέλο, ο αριθμός των εργαζομένων που θα βρίσκονται στο γραφείο θα περιοριστεί, επομένως και ο αριθμός των γραφείων που καταλαμβάνουν τον χώρο μπορεί να μειωθεί, ώστε να υπάρχουν μεγαλύτερες αποστάσεις μεταξύ των γραφείων, άρα και περισσότερη ασφάλεια.

3) Επενδύστε στα σωστά εργαλεία και τεχνολογίες.

Με την υβριδική εργασία να γίνεται όλο και πιο δημοφιλής, οι διαθέσιμες λύσεις κυρίως σε λογισμικά για την διαχείριση της συγκεκριμένης επιλογής ποικίλουν. Τα λογισμικά αυτά προτείνουν λύσεις Desk Booking, ώστε οι εργαζόμενοι να έχουν την δυνατότητα να «κάνουν κράτηση» μέσω app στο γραφείο που πρόκειται να δουλέψουν. Ταυτόχρονα, μέσω του συστήματος, ενημερώνεται και το υπόλοιπο προσωπικό για τα γραφεία που είναι κατειλημμένα από τον εκάστοτε εργαζόμενο αλλά και η τρέχουσα διαθεσιμότητα. Ακόμη, ένα σημαντικό θέμα που ρυθμίζει η λύση του Desk Booking είναι πως στο εκάστοτε γραφείο υπάρχει ένας μοναδικός QR κωδικός που σκανάρει ο εργαζόμενος όταν προσέρχεται, ώστε να εξασφαλίζεται με ασφάλεια η μέγιστη οργάνωση του εταιρικού χώρου. Τέλος, μέσω του συστήματος, θα ενημερώνεται και το “τμήμα HR". Technologia twitterTechnologia facebookTechnologia youtubeTechnologia linkedinTechnologia instagram

Τεχνολογική Συστημάτων Α.Ε.

Πιστοποιημένη κατά ISO

Ακολουθήστε μας

Technologia twitterTechnologia facebookTechnologia youtubeTechnologia linkedinTechnologia instagram