Συμβουλές επιλογής προτζέκτορα

Πως να επιλέξω τον κατάλληλο προτζέκτορα;


Οι προβολείς(projector) συγκρίνονται συνήθως με βάση τρεις σημαντικούς παράγοντες : την φωτεινότητα (brightness), την ανάλυση (resolution) και την απόσταση προβολής (Throw ratio). Μόλις ληφθούν υπόψη αυτοί οι παράγοντες, μπορείτε να περιορίσετε περαιτέρω την επιλογή σας με δευτερεύοντες παράγοντες όπως πηγή φωτός, διάρκεια ζωής λάμπας, εγγύηση, συνδεσιμότητα κλπ.Φωτεινότητα(brightness)

brightness

Η φωτεινότητα στους προτζέκτορες μετράται σε lumens. Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμός των lumens, τόσο πιο φωτεινός είναι ο projector. Για να επιλεχθεί η κατάλληλη φωτεινότητα που ανταποκρίνεται στις δικές σας ανάγκες, χρειάζεται να λάβετε υπόψη σας την φωτεινότητα του δωματίου που σκοπεύετε να τοποθετήσετε τον βιντεοπροβολέα. Γενικότερα, ανεξάρτητα από την φωτεινότητα του projector, καλύτερη απόδοση εικόνας έχει ο προτζέκτορας που είναι τοποθετημένος σε σκοτεινό δωμάτιο. Ωστόσο, όταν αυτό δεν είναι εφικτό ή πρακτικό, συνίσταται η επιλογή ενός φωτεινού προτζέκτορα.

Αν ο χώρος που θα τοποθετήσετε τον προβολέα προορίζεται να φιλοξενήσει μεγάλο αριθμό ατόμων, χρειάζεται να μεγαλώσει και η εικόνα του προτζέκτορα . Όσο μεγαλύτερη είναι η εικόνα, τόσο πιο φωτεινός θα πρέπει να είναι και ο προβολέας. Επίσης, σημαίνοντα ρόλο στην επιλογή της κατάλληλης φωτεινότητας παίζει και το τί θα προβάλει ο προτζέκτορας. Αν, για παράδειγμα, προορίζεται για εκπαίδευση, το υλικό που παρουσιάζεται απαρτίζεται περισσότερο από κείμενα, γραφήματα ή οποιοδήποτε άλλο λεπτομερή περιεχόμενο, χρειάζεται έναν φωτεινό προτζέκτορα ώστε να είναι ευδιάκριτο και ευανάγνωστο το υλικό.

Σε περίπτωση που ο προτζέκτορας προορίζεται για προβολή βίντεο ή τηλεόρασης (home cinema), δεν χρειάζεται να είναι τόσο φωτεινός. Όσο μειώνεται η ανάγκη για ανάγνωση ή όταν ο προβολέας είναι τοποθετημένος σε πιο σκοτεινό δωμάτιο, χρειάζονται λιγότερα lumens. Αυτό συμβαίνει διότι εάν ο προβολέας είναι πολύ φωτεινός, αυτό μπορεί να μειώσει την αντίθεση της εικόνας.

Αφού λοιπόν ξεκαθαρίσετε την χρήση που θέλετε να κάνετε στον προτζέκτορα, τα άτομα που θα παρακολουθούν την οθόνη και την φωτεινότητα του δωματίου που έχετε επιλέξει θα δούμε πρακτικά τι σημαίνει φωτεινός προτζέκτορας:

1000 έως 4000 lumens

Σε αυτή την κατηγορία των προβολέων στο εύρος φωτεινότητας, προορίζονται για οικιακό κινηματογράφο.

Αυτό το επίπεδο φωτεινότητας εξασφαλίζει καλά επίπεδα αντίθεσης, ενώ επιτρέπει λίγο φως περιβάλλοντος. Οι προβολείς μεταξύ 1000 και 2000 lumens χρειάζονται μειωμένο φωτισμό για καλύτερα αποτελέσματα. Οι προβολείς μεταξύ 2000 και 3000 lumens δεν χρειάζονται εντελώς σκοτεινό δωμάτιο για να δημιουργήσουν μια καλή εικόνα. Αυτοί οι προβολείς χρησιμοποιούνται συχνά για μικρές/ μεσαίες επιχειρήσεις ή σε αίθουσες διδασκαλίας φροντιστηρίων που συμμετέχουν λιγότερα άτομα. Είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν αυξημένα επίπεδα περιβάλλοντος και φυσικού φωτός ή / και μεγαλύτερες οθόνες.

Δείτε εδώ μια ενδεικτική λίστα προβολέων έως 4000 lumens

4000 έως 6000 lumens

Καθώς η τεχνολογία βελτιώνεται και οι τιμές μειώνονται με την πάροδο του χρόνου, οι προβολείς με επίπεδα φωτεινότητας μεταξύ 4000 και 6000 lumens έχουν γίνει όλο και πιο προσιτοί.

Aυτοί οι προτζέκτορες είναι ιδανικοί για μεγαλύτερα και φωτεινότερα δωμάτια, όπως αίθουσες συσκέψεων και σχολεία όπου προβάλλονται λεπτομερή δεδομένα ή όπου απαιτούνται υψηλότερα επίπεδα ευκρίνειας εικόνας.

Δείτε εδώ μια λίστα προβολέων 4000 έως 6000 lumens.

6000 έως 12000 lumens

Οι προβολείς άνω των 6000 lumens χρησιμοποιούνται συνήθως σε μεγάλους χώρους, όπως μεγάλα meeting rooms και αίθουσες συσκέψεων πάνω από 20 άτομα, αμφιθέατρα πανεπιστημίου, όπου δηλαδή απαιτούνται μεγαλύτερες οθόνες ή όπου είναι δύσκολο ή ανέφικτο να περιοριστεί το φως της ημέρας.

Δείτε εδώ μια λίστα με προβολείς από 6000 έως 12000 lumens.Ανάλυση(resolution)

Πως να επιλέξω τον κατάλληλο προτζέκτορα;

Η ανάλυση είναι ο αριθμός των pixels (ή των εικονοστοιχείων), που συνθέτουν μια εικόνα. Τι είναι όμως τα pixels ; Μια οθόνη αποτελείται από οριζόντιες και κάθετες γραμμές και τα σημεία που οι γραμμές αυτές τέμνονται ονομάζονται pixels (pictures elements)- π.χ. 800 x 600 σημαίνει ότι η εικόνα αποτελείται από 800 στήλες pixel με 600 σειρές pixel, για συνολικά 480.000 (800x600) pixel που αποτελούν ολόκληρη την εικόνα.

Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των pixels τόσο υψηλότερη είναι η ανάλυση και τόσο πιο έντονη και πιο λεπτομερή είναι η εικόνα.

Οι προβολείς είναι συμβατοί με διαφορετικές αναλύσεις που προέρχονται από πηγές, όπως υπολογιστές και συσκευές αναπαραγωγής DVD. Μετατρέπουν διαφορετική ανάλυση εισόδου στην εγγενή ανάλυση εξόδου σε μια διαδικασία που ονομάζεται «κλιμάκωση». Συνιστάται η χρησιμοποιούμενη πηγή που θα συνδεθεί, να ταιριάζει με την ανάλυση του προβολέα (π.χ. εάν χρησιμοποιείτε φορητό υπολογιστή με ανάλυση WXGA, θα πρέπει, εάν είναι δυνατόν, να χρησιμοποιήσετε έναν προβολέα WXGA). Αυτό συμβαίνει επειδή η κλιμάκωση μπορεί να προκαλέσει απώλεια της ποιότητας της εικόνας: να μην είναι τόσο ευκρινής και λεπτομερής. Αυτό συμβαίνει όχι μόνο όταν ο προβολέας έχει χαμηλότερη ανάλυση από την πηγή, αλλά και όταν ο προβολέας έχει υψηλότερη ανάλυση.

Η αντιστοίχιση της ανάλυσης του προβολέα με την ανάλυση της πηγής θα διασφαλίσει ότι θα έχετε ευκρινή και καθαρότερη εικόνα.

Όπως και στην φωτεινότητα, έτσι και στην ανάλυση σημαίνοντα ρόλο για την επιλογή αποτελεί και το πλήθος αλλά και το υλικό που θα προβάλλεται από τον προτζέκτορα . Όσο περισσότερα άτομα παρακολουθούν τον πίνακα που προβάλλει ένας προτζέκτορας, τόσο μεγαλύτερη θα χρειαστεί να είναι η εικόνα. Αυτό συνεπάγεται και με υψηλότερη ανάλυση ωστε να διασφαλιστεί η ευκρίνεια της εικόνας. Αντίστοιχα, αν η προβολή του προτζέκτορα αφορά όγκο πληροφοριών ή κειμένων, η εικόνα πρέπει να είναι καθαρή, άρα περισσότερα pixels.

Εάν χρησιμοποιείτε τον βιντεοπροβολέα για εφαρμογές τύπου "Powerpoint" με μεγάλο κείμενο και διαγράμματα, η ανάλυση XGA (1024x768) θα πρέπει να σας αφήσει ικανοποιημένους

Δείτε εδώ προβολείς XGA

Εάν χρησιμοποιείτε τον προβολέα για παρουσιάσεις αριθμητικών δεδομένων, υπολογιστικά φύλλα «Excel» κλπ. ή μικρότερο κείμενο όπου η εικόνα πρέπει να είναι πιο καθαρή, συνιστάται το WXGA (1280x800).

Δείτε εδώ προβολείς WXGA.

Εάν προβάλλετε πιο λεπτομερή τεχνικά δεδομένα, όπως σχέδια μηχανικών, μικρά κείμενα ή φωτογραφίες high tech , οι αναλύσεις FULL-HD(1920x1080) θα ήταν καλύτερες.

Δείτε εδώ προβολείς FULL-HD.Απόσταση Προβολής(Throw ratio)

Πως να επιλέξω τον κατάλληλο προτζέκτορα;

Για να γίνει πιο κατανοητό, εκφράζει το πόσο «ανοίγουν» οι ακτίνες προβολής με την απόσταση του προβολικού από την επιφάνεια προβολής. H απόσταση προβολής, καθορίζει πόσο μεγάλη μπορεί να είναι η προβαλλόμενη εικόνα από μια δεδομένη απόσταση προβολής ή πόσο μακριά πρέπει να είναι ο προβολέας για να προβάλει ένα δεδομένο μέγεθος εικόνας. π.χ. 1.3 που σημαίνει ότι σε 1.3 μέτρο απόστασης προβολής, η διαγώνιος της προβαλλόμενης εικόνας είναι 1 μέτρο. Με βάση το χαρακτηριστικό αυτό τα προβολικά χωρίζονται σε κανονικής προβολής (Standard Throw) και πολύ κοντινής προβολής (Ultra Short Throw).

Κανονικής προβολής (Standard Throw)

Σε μεγάλους χώρους, όπως σχολικές αίθουσες, θέατρα κλπ., ο προβολέας μπορεί να χρειαστεί να εγκατασταθεί σε μεγάλη απόσταση από την οθόνη χωρίς να αποτυπώνεται εξαιρετικά μεγάλη εικόνα.

Οι επαγγελματικοί προβολείς εγκατάστασης διατίθενται με προαιρετικούς εναλλάξιμους φακούς, συμπεριλαμβανομένων φακών μεγάλου μήκους και μεγάλων αποστάσεων, οι οποίοι δίνουν στον πελάτη το δικαίωμα επιλογής.

Δείτε εδώ προβολείς Standard Throw.

Εξαιρετικά κοντινή προβολή (Ultra Short Throw)

Οι προβολείς Ultra Short Throw προβάλουν μεγάλη διάσταση οθόνης σε εξαιρετικά μικρή απόσταση(πιο μικρή απο τους Short Throw). Έχουν σχεδιαστεί ώστε να τοποθετούνται στον τοίχο πάνω από την επιφάνεια προβολής (συνήθως ένας παραδοσιακός πίνακας, διαδραστικός πίνακας ή οθόνη σταθερού πλαισίου) ή σε ένα ντουλάπι κάτω από μια οθόνη (π.χ. για οικιακό κινηματογράφο). Είναι ο κατάλληλος προτζέκτορας αν δεν έχετε διαθέσιμο χώρο. Είναι πολύ δημοφιλείς στις αίθουσες διδασκαλίας, στην εκπαίδευση ή στις αίθουσες συσκέψεων καθώς και για Home Cinema.

Δείτε εδώ προβολείς Ultra Short Throw.

Εάν είστε έτοιμοι να επενδύσετε σε προβολικά συστήματα , μπορείτε να απευθυνθείτε στην «Τεχνολογική Συστημάτων» ώστε να σας προταθεί η καλύτερη δυνατή λύση για τον χώρο σας.


 Technologia twitterTechnologia facebookTechnologia youtubeTechnologia linkedinTechnologia instagram

Τεχνολογική Συστημάτων Α.Ε.

Πιστοποιημένη κατά ISO

Ακολουθήστε μας

Technologia twitterTechnologia facebookTechnologia youtubeTechnologia linkedinTechnologia instagram