Εταιρεία

Τεχνολογική Συστημάτων

Η Τεχνολογική Συστημάτων Α.Ε από το 1987 δραστηριοποιείται στον χώρο της εικόνας και του ήχου προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις που αφορούν την προμήθεια, την σχεδίαση και την εγκατάσταση οπτικοακουστικού εξοπλισμού,καθώς και υπηρεσίες υποστήριξης μετά την υλοποίηση του έργου. Ενδεικτικά προσφέρει λύσεις σαν Intergator στους τομείς της Ψηφιακής σήμανσης(Digital Signage),Τηλεδιάσκεψης(Video Conference), Αίθουσες Συνενδριάσεων(Meeting Room Systems), Διαδραστικής εκπαίδευσης(Interactive Education).

Το σημείο που διαφοροποιεί την Τεχνολογική Συστημάτων από τον ανταγωνισμό είναι η δυνατότητα της να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις, βοηθώντας τον επαγγελματία να καλύψει τις ανάγκες του. Γι' αυτό το λόγο ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων βασίζονται στο εξειδικευμένο προσωπικό της και εμπιστεύονται τις προτάσεις της.

Η Τεχνολογική έχει εξασφαλίσει συνεργάτες που διακρίνονται για την ικανότητα και την αξιοπιστία τους στον χώρο. Όσο αναφορά την εικόνα αποτελεί Specialist Dealer της SONY και της EPSON, ενώ απο τους βασικούς της συνεργάτες είναι και η LG με την VTRON. Στον ήχο ξεχωρίζει η συνεργασία της με την SENHEISER, ενώ όσο αναφορά τον περιφεριακό εξοπλισμό που χρειάζεται για να ενοποιηθούν όλα τα παραπάνω και να γίνουν μια ολοκληρωμένη λύση εμπιστεύεται την βραβευμένη με το Award-winning Pro AV manufacturer KRAMER που αποτελεί καινοτόμο στο είδος.

Με σεβασμό προς τον πελάτη και το κοινωνικό περιβάλλον έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 και Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνο με το πρότυπο ISO 14001:2015.

 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

 

Μόνιτρος- Τεχνολογική Συστημάτων
Βιντεοπροβολείς - Τεχνολογική Συστημάτων
Συστήματα ήχου - Τεχνολογική Συστημάτων
Sony logo

 

Τεχνολογική Συστημάτων Α.Ε.

Πιστοποιημένη κατά ISO

Ακολουθήστε μας

Technologia twitterTechnologia facebookTechnologia youtubeTechnologia linkedin