Ίντσες

Τεχνολογία Προβολής

Switcher

Bundle AV

Διαδραστικά Συστήματα

Ηχητικός Εξοπλισμός

Δυνατότητα επιλογής φακού

Ρομποτικές Κάμερες

Φωτεινότητα

Ειδικός Εξοπλισμος AV

Φωτεινότητα

Ανάλυση

Απόσταση Προβολής

 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

 

Μόνιτρος- Τεχνολογική Συστημάτων
Βιντεοπροβολείς - Τεχνολογική Συστημάτων
Συστήματα ήχου - Τεχνολογική Συστημάτων
Sony logo

 

Τεχνολογική Συστημάτων Α.Ε.

Πιστοποιημένη κατά ISO

Ακολουθήστε μας

Technologia twitterTechnologia facebookTechnologia youtubeTechnologia linkedin