Τεχνολογία

Switcher

Τεχνολογία Προβολής

Ίντσες

Bundle AV

Διαδραστικά Συστήματα

Ηχητικός Εξοπλισμός

Ρομποτικές Κάμερες

Φωτεινότητα

Δυνατότητα επιλογής φακού

Φωτεινότητα

Ειδικός Εξοπλισμος AV

Ανάλυση

Απόσταση Προβολής

 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

 

Μόνιτρος- Τεχνολογική Συστημάτων
Βιντεοπροβολείς - Τεχνολογική Συστημάτων
Συστήματα ήχου - Τεχνολογική Συστημάτων

Τεχνολογική Συστημάτων Α.Ε.

Πιστοποιημένη κατά ISO

Ακολουθήστε μας

Technologia twitterTechnologia facebookTechnologia youtubeTechnologia linkedin