Η TELEVIC αναπτύσσει και κατασκευάζει λύσεις συνεδριακών ήχου για δημοτικά συμβούλια, περιφερειακά συμβούλια, κοινοβούλια, εταιρικά, διοικητικά συμβούλια.

Με τα χρόνια, η TELEVIC έχει γίνει ο βασικός πάροχος λύσεων για πολλά ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

Δεκαετίες εμπειρίας στην ικανοποίηση των πιο απαιτητικών πελατών οδήγησε σε μια συνολική προσφορά των δύο προτύπων και προσαρμοσμένων λύσεων.

Official Website : http://www.televic-conference.com