Η SMART είναι ο κορυφαίος πάροχος λύσεων συνεργασίας που αλλάζουν τον τρόπο που λειτουργεί ο κόσμος και μαθαίνει. Ως παγκόσμιος ηγέτης σε διαδραστικούς πίνακες, η εστίασή στην ανάπτυξη είναι μια ποικιλία από ευκολία στη χρήση, ολοκληρωμένες λύσεις που προσφέρουν ελευθερία στους ανθρώπους από τα γραφεία τους και τις οθόνες των υπολογιστών, καθιστώντας τη συνεργασία και τη μάθηση με ψηφιακές πηγές πιο φυσικές. Τα προϊόντα έχουν μετατρέψει τη διδασκαλία και τη μάθηση σε παιχνίδι σε περισσότερες από δύο εκατομμύρια αίθουσες. Στην επιχείρηση, οι Freestorm οπτικές λύσεις σε συνεργασία βελτιώνουν τον τρόπο που οι άνθρωποι εργάζονται και  συνεργάζονται, ώστε να μπορούν να είναι πιο παραγωγικοί και να μειώνουν το κόστος.

Official Website : https://home.smarttech.com