Η Crestron είναι μια ομάδα εικόνας και επικοινωνιών του 21ου αιώνα, προσφέροντας δεξιότητες που χρειάζονται πελάτες να σχεδιάσουν και να εκτελέσουν καινοτόμες στρατηγικές για έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο καταναλωτών.

Η Crestron αποτελείται από τρία τμήματα: Insight, Communicatios και το Health. Καθένα από αυτά τα τμήματα είναι κέντρα αριστείας που εξελίσσονται συνεχώς.

Η εταιρία αξιοποιεί την συλλογική γνώση, τεχνογνωσία και υπηρεσίες από όλες τις ομάδες, έτσι ώστε οι πελάτες  να λαμβάνουν τις καλύτερες συμβουλές και να λαμβάνουν τα καλύτερα αποτελέσματα. Με τη συνεργασία, είτε στην έρευνα είτε ως ολοκληρωμένες λύσεις, οι επιχειρήσεις  καινοτομούν συνεχώς και κάνουν περισσότερα πράγματα για τους πελάτες και τους ανθρώπους τους.

Ειδικότητες

μάρκετινγκ, διαφήμιση, ψηφιακή, άμεση, CRM, PR, ιατρική εκπαίδευση,  υγειονομική περίθαλψη,  analytics, συλλογή δεδομένων, προώθηση πωλήσεων, έρευνα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κινητή τηλεφωνία, post production

Official Website : https://www.crestron.com