Video Infrastructure

Video Infrastructure

 

Χρειάζεται η παγκόσμια σχεδιαστική υποδομή και η δημιουργία γνώσης για γίνει μια οπτικοακουστική επένδυση σε ένα πρωτοποριακό σύστημα επικοινωνίας βίντεο.
Η Τεχνολογική παρέχει όλες τις απαιτούμενες συσκευές-υπηρεσίες, από τον έλεγχο πολλαπλών μονάδων (MCU), gateways, servers, firewall traversal, τελικά σημεία αρχιτεκτονικής δικτύων, πλατφόρμες λογισμικού και τεχνολογική ενοποίηση.

Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός λαμβάνει υπόψη όλα τα συστήματα, οπτικοακουστικού εξοπλισμού και  δικτύων τηλεφωνίας για να εξασφαλίζει από την πιο απλή επικοινωνία και λύσεις end-to-end  και site-to-site.

Η Τεχνολογική προσφέρει την πιο ολοκληρωμένη, προχωρημένη λύση που υπάρχει σήμερα.

Θέλω προσφορά