Unified Communications

Unified Communications
Ενοποίηση και διασύνδεση δικτύων, οργανισμών και ανθρώπων σε όλο τον κόσμο

Οι ενοποιημένες επικοινωνίες δένουν έναν κόσμο τεχνολογιών και υπηρεσιών, λογισμικό και συσκευές με πρόσβαση σε δίκτυα, οργανισμούς και των ανθρώπων τους οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Η Τεχνολογική παρέχει στρατηγικές ενοποιημένων επικοινωνιών οι οποίες ‘’δένουν’’ οπτικοακουστικές δομές, ήχου, εικόνας και βίντεο, τηλεδιάσκεψης και τηλεπαρουσίας, τηλεφωνίας και άμεσων μηνυμάτων για την επιχείρηση.

Πηγαίνοντας ένα βήμα παρακάτω, εισάγουμε λύσεις επικοινωνίας με εξειδικευμένους συνεργάτες όπως η Polycom. Η Τεχνολογική έχει ένα σύνολο από ολοκληρωμένα εργαλεία και συσκευές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να επικοινωνήσουν από το γραφείο, το δρόμο, το σπίτι και να παρέχουν ποιότητα επικοινωνίας, προσβασιμότητα σε υπηρεσίες με μικρό κόστος και να παρακινεί την παραγωγικότητα.

Με απλά λόγια, μια ειδικευμένη ενιαία επικοινωνιακή στρατηγική θα ενισχύσει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι επικοινωνούν με τους συνεργάτες τους και να τους δώσει μια πλούσια και ολοκληρωμένη λύση με υποδομές και πλατφόρμες από τις οποίες πολλοί οργανισμοί εξαρτώνται ήδη.

Θέλω προσφορά