Οπτικοακουστικά Συστήματα

Η Τεχνολογική συστημάτων παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις σε οπτικοακουστικά συστήματα όπως συστήματα ελέγχου, επαγγελματικά συστήματα ήχου, ψηφιακή σήμανση, κέντρα διαχείρισης δικτύου, συστήματα μετάδοσης και συστήματα παρουσιάσεων.

Θέλω προσφορά