Θέση εργασίας για άμεση πρόσληψη-Technical Assistant

Monday, September 3 2018

Technical Assistant

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε. http://www.technologica.gr/, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο των οπτικοακουστικών μέσων, προσφέρει άμεσα θέση εργασίας.

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να διαθέτει:

  • Πτυχίο Κολεγίου, ΤΕΙ, ΑΕΙ τεχνικής κατεύθυνσης
  • Εμπειρία σε  ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις-εφαρμογές, προϋπηρεσία επιθυμητή
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψήφιους)
  • Υπευθυνότητα και σοβαρότητα απέναντι στον πελάτη

Πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων:

  • Μηνιαίος μισθός
  • Κινητό
  • 14 Μισθοί – Ασφάλεια ΙΚΑ