Θέση εργασίας για άμεση πρόσληψη

Thursday, December 21 2017

 

Product Sales Manager

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε. http://www.technologica.gr/, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο των οπτικοακουστικών μέσων, προσφέρει άμεσα θέση εργασίας.

 

Περιγραφή Θέσης Εργασίας

Ως Product Manager στην “ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.” θα έχεις τα παρακάτω καθήκοντα:

 • Διαχείριση των προϊόντων που προωθεί η Τεχνολογική και επίτευξη του στόχου πωλήσεων για τις διαχειριζόμενες κατηγορίες προϊόντων.
 • Επικοινωνία και καλλιέργεια σχέσεων με τους προμηθευτές έτσι ώστε να βελτιστοποιηθεί η υποστήριξη που μας προσφέρουν.
 • Τακτική ενημέρωση των προμηθευτών, έγκαιρη αποστολή σχετικών report καθώς και τοποθέτηση προβλέψεων των παραγγελιών για τα συγκεκριμένα προϊόντα.
 • Δημιουργία πλάνου προώθησης για τα προϊόντα και υλοποίηση ενεργειών (προσφορές, διαμηφίσεις, εκθέσεις κλπ.).
 • Δημιουργία υποστηρικτικού υλικού για την πώληση των προϊόντων (συγκριτικοί πίνακες, παρουσιάσεις κλπ.).
 • Διασύνδεση με τα ΜΜΕ <μαζί με το marketing> και παρουσίαση των προϊόντων στα σχετικά περιοδικά.
 • Συνεχή ενημέρωση και παροχή υποστήριξης προς τους Account Managers για τις δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων.
 • Εντοπισμό και σχεδιασμό κάθετων εφαρμογών λύσεων που θα μπορούσαν να προταθούν σε αγορές στόχους.
 • Διενέργεια επισκέψεων και παρουσιάσεων σε πελάτες κλειδιά.
 • Παρακολούθηση της αγοράς και ανάληψη μέτρων για αντιμετώπιση κινήσεων του ανταγωνισμού.
 • Συμμετοχή στην εύρεση και την αξιολόγηση νέων προμηθευτών.
 • Δικτύωση και διασύνδεση με φορείς και άτομα με σκοπό την προώθηση της “ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.” και την δημιουργία επαφών που θα φέρουν πωλήσεις.

 

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να διαθέτει:

 • Πτυχίο Κολεγίου, ΤΕΙ, ΑΕΙ στον τομέα των ηλεκτρονικών δικτύων – αυτοματισμού, πληροφορικής ή αντίστοιχα.
 • Εμπειρία, προϋπηρεσία επιθυμητή
 • Πωλήσεις σε εικόνα και ήχο θα θεωρηθεί ιδιαίτερο προσόν
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψήφιους)
 • Υπευθυνότητα και σοβαρότητα απέναντι στον πελάτη

 

Πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων:

 • Μηνιαίος μισθός
 • 14 Μισθοί – Ασφάλεια ΙΚΑ
 • Bonus βάσει στόχου
 • Βενζίνες – Κινητό
 • Αυτοκίνητο μετά το 3μηνο

 

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους για τη θέση εργασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση sbar@technologica.gr

 

Όλες οι αιτήσεις και τα βιογραφικά θεωρούνται απολύτως εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται μόνο για επαγγελματικούς λόγους.