Τα νέα γραφεία της Ernst & Young στο Μαρούσι.

Tuesday, February 23 2016

Η εγκατάσταση περιελάμβανε :

  • 12 μικρά meeting rooms με εγκατάσταση SONY monitors και KRAMER επιτραπεζιες κεφαλές σύνδεσης Η/Υ.
  • 3 αίθουσες εκπαίδευσης με κινητά χωρίσματα στις οποίες εγκαταστάθηκαν τηλεοράσεις LG 70′, SONY HD projector, ηχητική και μικροφωνική εγκατάσταση. Οι αίθουσες μέσω KRAMER matrix ήχου και εικόνας έδιναν τη δυνατότητα επιλογής ζώνης για εικόνα και ήχο.
  • 2 meeting rooms διοίκησης με δυνατότητα ένωσης σε ένα μεγάλο. Εγκατάσταθηκε το 1ο monitor 98”, 4K της LG στην Ελλάδα, σαν κεντρική οθόνη παρουσιάσεων, οθόνη Smart 70′ και οθόνη 60′ σε μηχανισμό απόκρυψης στην οροφή. Το σύστημα συμπλήρωνε ζωνικό συστημα ήχου με ηχεία TANNOY σε οροφή, σύστημα videoconference CISCO και ασύρματα μικρόφωνα της Revolabs.
  • 1 ειδικό collaboration meeting room που εγκαταστάθηκαν 2 Smart monitors 70”, 1 Smart monitor 84′ 4K, web cameras, πυκνωτικά μικρόφωνα και ειδικός ηχητικός επεξεργαστης με δυνατότητα σύνδεσης σε τηλεφωνική γραμμή για conference calls.

20150202_130954                                                20150130_140334_HDR                                                        20150130_140327