Νέο αμφιθέατρο στο Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος.

Tuesday, February 23 2016

Η εγκατάσταση περιελάμβανε:

Ρrojector SONY 5000lm εγκατεστημένος σε μηχανισμό αποκρυψης, σε οροφή, ηλεκτρική οθόνη,

υψηλής πιστότητας ηχητικό συστημα με ενεργά ηχεία της ΤΑΝΝΟΥ και μικροφωνική εγκατάσταση.

Στο αμφιθέατρο εγκαταστάθηκε και η δυνατότητα προβολής εικόνας απο το κεντρικό αμφιθέατρο του κολλεγίου.