Νέα σχεδιαστική φιλοσοφία

Wednesday, July 15 2015

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε παρέδωσε το έργο της εταιρίας Ernst&Young στο Μαρούσι ,το οποίο περιλαμβάνει τον οπτικοακουστικό εξοπλισμό της εταιρίας καλύπτοντας έκταση 6.500 τ.μ

Παρακάτω επισυνάπτονται αποσπάσματα από το περιοδικό ελληνικές κατασκευές (Μάιος 2015 εκδ.197) και περιγραφή εξοπλισμού.

Γραφεία

Περιγραφή έργου