Εγκατάσταση οπτικοακουστικού εξοπλισμού στο εστιατόριο της Nestle

Thursday, January 3 2013

Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση στο εστιατόριο της Nestle η οποία αφορά ηχητικό εξοπλισμό για κάλυψη του χώρου με μουσική ή/και την κάλυψη εκδηλώσεων σε συνδυασμό με εγκατάσταση ενσύρματων και ασύρματων μικροφώνων. Επίσης εγκαταστάθηκαν 2 projectors και μια τηλεόραση προσθέτοντας τη δυνατότητα παρουσίασης μέσω Η/Υ και Blue Ray.