Διαδραστικό Τραπέζι στα φροντιστήρια Ευρογνώση στην Παιανία

Friday, November 9 2012

Το πρώτο Διδραστικό τραπέζι εγκαταστάθηκε στα Φροντιστήρια Ευρογνώσης στην Παιανία.
Η μάθηση τώρα γίνεται διασκέδαση με τη χρήση των αντίστοιχων εκπαιδευτικών λογισμικών για Ξένες γλώσσες.