Εγκατάσταση οπτικοακουστικού εξοπλισμού στην Ακαδημία ΟΤΕ

Friday, November 9 2012

Στην Ακαδημία ΟΤΕ ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση οπτικοακουστικού εξοπλισμού για παρουσίαση και εγγραφή εισηγήσεων και πρακτικών ασκήσεων συνέντευξης και εκπαίδευσης.
Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει , βιντεοπροβολέα , μόνιτορ , κονσόλα ήχου και ενισχυτή , κάμερες εγγραφής και DVR.