Οπτικοακουστική εγκατάσταση Παρουσιάσεων και Εκπαίδευσης στη Fairsky

Friday, November 9 2012

Οπτικοακουστικός εξοπλισμός Παρουσιάσεων και Εκπαίδευσης εγκαταστάθηκε στις αίθουσες της Fairsky.
Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει videowall 3×3 array , διαδραστικούς βιντεοπροβολείς , συνεδριακό σύστημα και μικροφωνική-μεγαφωνική κάλυψη σε όλους τους χώρους