Οπτικοακουστικός εξοπλισμός παρουσιάσεων και εγγραφής στην εταιρία Globo

Friday, November 9 2012

Στην εταιρία Globo εγκαταστάθηκε οπτικοακουστικός εξοπλισμός παρουσιάσεων και εγγραφής τους με δυνατότητα διάθεσης στο Διαδίκτυο.
ο εξοπλισμός περιλαμβάνει βιντεοπροβολέα , σύστημα ηχητικής κάλυψης με μικρόφωνα και μεγαφωνική καθώς και ρομποτικές κάμερες για την εγγραφή των εισηγητών και του υλικού παρουσίασης σε υπολογιστή.