Κέντρο διαχείρισης και Εποπτείας Δικτύου του ΟΤΕ

Friday, November 9 2012

Στο Κέντρο Διαχείρισης και Εποπτείας Δικτύου του ΟΤΕ , εγκαταστάθηκε σύστημα videowall με 9 μονιτορ και videowall-processor για την απεικόνηση σε πραγματικό χρόνο εφαρμογών ελέγχου-εποπτείας των συστημάτων ΟΤΕ καθώς και εικόνας από τερματικούς σταθμούς εργασίας του Κέντρου